Jump to content
Cover for Värdebaserad vård
Isbn: 978-91-8556-569-6
Publisher: Karolinska Institutet University Press
Category:
Medicine & Health
Accessible since: May 2014

E-book

Värdebaserad vård

För alla som vill vara med och förbättra vården i Sverige skriver Jörgen Nordenström i denna första bok på svenska om värdebaserad vård. Den bygger på evidens, processtänkande och väl utformade ersättningssystem som ska öka vårdens kvalitet, öka de anställdas inflytande och dessutom minska kostnaderna. Väl definierade begrepp leder läsaren till en modell för hur vården vid en vårdenhet kan förändras, effektiviseras – förbättras. Avslutningsvis tillämpas modellen, med kolorektal cancerkirurgi som exempel. Jörgen Nordenström är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och har ett mångårigt, aktivt intresse för organisationsförändringar och undervisning. Bland hans tidigare utgivna titlar märks Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår Forskning + Fortbildning är en ny serie som vänder sig främst till dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg. Serien ger dig inblick i den senaste forskningen.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone