Jump to content

Audiobooks / Humour collections & anthologies


Cover for 200 Quotes from the Holy Bible, Old & New Testament
Audiobook

200 Quotes from the Holy Bible, Old & New Testament

Step into the sacred words of the Holy Bible and embark on a transformative journey with '200 Quotes from the Holy Bible, Old & New Testament.'From words of wisdom to law and poetr ...


Cover for 100 Quotes by Fyodor Dostoyevsky
Audiobook

100 Quotes by Fyodor Dostoyevsky

Fyodor Dostoyevsky is one of the greatest Russian writers that ever lived. His works continue to influence writers and philosophers to this day.After becoming a second lieutenant, ...


Cover for 100 Quotes About Marriage
Audiobook

100 Quotes About Marriage

Delve into the essence of love, commitment, and companionship with '100 Quotes About Marriage.' This captivating collection brings together profound insights, offering a treasury o ...


Cover for 100 Quotes About Love
Audiobook

100 Quotes About Love

Dive into the depths of the human heart with '100 Quotes About Love' and discover a tapestry of emotions that will captivate your soul. From the tender whispers of romance to the p ...


Cover for 100 Quotes About Faith
Audiobook

100 Quotes About Faith

Embark on a profound journey of spiritual enlightenment with '100 Quotes About Faith.' This uplifting collection brings together a tapestry of quotes that will guide you through t ...


Cover for 100 Quotes About Truth
Audiobook

100 Quotes About Truth

Dive into the profound world of truth with this captivating collection of 100 quotes that illuminate the depths of human understanding and unravel the mysteries of existence. Wheth ...


Cover for 100 Quotes About Sex
Audiobook

100 Quotes About Sex

Delve into the realm of human desire with this collection of 100 quotes that explore the intricate tapestry of sexuality and celebrate the multifaceted nature of pleasure. Whether ...


Cover for 100 Quotes About Philosophy
Audiobook

100 Quotes About Philosophy

Great philosophy doesn't have to be boring. The deepest minds can also be the wittiest, and these100 quotes shine a revealing light on the humor of the best philosophers known to m ...


Cover for 100 Quotes About Peace
Audiobook

100 Quotes About Peace

In a world longing for tranquility and harmony, '100 Quotes About Peace' invites you to embark on a transformative journey towards inner serenity and a more peaceful existence. Whe ...


Cover for Jätten Dum x5
Audiobook

Jätten Dum x5

Det finns en gammal släkt i vårt land som är mer kända än något annat släkte, nämligen Dumbommarna. Deras anfader var inte vem som helst utan en jätte vid namn Dum. Dum var lika du ...


Cover for Fakta om islam
Audiobook

Fakta om islam

Vad menas med halal och vad betyder Allah? Varför är staden Mekka så viktig inom islam, och hur firas id a-fitr? Det och mycket mer får läsaren veta i den här boken. Här står också ...


Cover for Att skriva i onda tider – skriftställning 2005-2021
Audiobook

Att skriva i onda tider – skriftställning 2005-2021

"Även när han har fel blir läsaren mentalt stimulerad eller uppiggat rosenrasande. Men många gånger har han ju rätt," Margit Richert, Dagens nyheter. Under mer än 30 år har Jan Gui ...


Cover for Jag har 33 aforismer och du är en av dem
Audiobook

Jag har 33 aforismer och du är en av dem

Svavel nr 12. Siddharta Sebastian Larssons aforismsamling är en modifierad kyrkogård. Skavande sentenser vecklar ut sig på ett både humoristiskt och uppfordrande vis. Den minimalis ...


Cover for En bra dag att dö på
Audiobook

En bra dag att dö på

"I torparprogrammen på tv tar det två minuter att lägga om ett tak, och sex minuter att renovera en helt förfallen gård. Det är lögn alltihop! Men skit i det. För nu smattrar det p ...